Selfness ®

Waar Wellness de nadruk legt op het lichamelijk welzijn, wordt er bij Selfness ® meer nadruk gelegd op de persoonlijke ontplooiing en zelfverwezenlijking. Op aandacht voor jezelf, op zelfcompassie, op zelfliefde! Lees hier het artikel: “Selfness is de nieuwe Wellness” uit De Tijd van 22 januari 2018.

Selfness ® – Jezelf zijn

Selfness ® is niet alleen op het lichaam gericht maar ook op de geest. Het is gericht op het vormgeven van het leven. Het lichaam, het denken en ervaren alsook de natuur worden harmonisch met elkaar verbonden.

Meer informatie op www.selfness.nl
Contact: my@selfness.nl